به مرکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت مهراد خوش آمدید

نمونه کارها

CBCT

CBCT

CBCT

CBCT

cephalometry

cephalometry

OPG

OPG

sinuses paranasal

sinuses paranasal

sinuses paranasal

sinuses paranasal

full mouth

full mouth

photography

photography

photography

photography

photography

photography

photography

photography