به مرکز تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت مهراد خوش آمدید

طرف قرار داد با بیمه های

بانک ملت

نیرو های مسلح

بیمه ایران

شهرداری